Kỹ năng và phương pháp soạn thảo văn bản

Kỹ năng và phương pháp soạn thảo văn bản

Thực trạng hiện nay, nhiều đồng chí cán bộ Đoàn gặp lúng túng khi bắt tay soạn thảo một văn bản Đoàn hoặc văn bản hành chính. Bài viết dưới đây sẽ giúp chúng ta nẵm bắt tốt các kỹ năng trong soạn thảo văn bản.

Đăng lúc: 05-01-2016 12:14:01 PM | Đã xem: 3 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kĩ năng - Nghiệp vụ , Soạn thảo văn bản