Rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho cán bộ Đoàn

Rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho cán bộ Đoàn

Là hạt nhân nòng cốt của phong trào Đoàn, đồng thời cũng là người tổ chức, duy trì các hoạt động của tổ chức Đoàn. Đội ngũ cán bộ Đoàn mà trung tâm là Bí thư chi đoàn có vai trò quan trọng trong duy trì và tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào của tổ chức Đoàn.

Đăng lúc: 05-01-2016 12:16:44 PM | Đã xem: 8 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kĩ năng - Nghiệp vụ , Thuyết trình